Home » Blog » al norm voor CO2-uitstoot zakelijk reizen het fietsen woon-werkverkeer stimuleren?

Zal norm voor CO2-uitstoot zakelijk reizen het fietsen woon-werkverkeer stimuleren?

5 januari 2022

Vanmorgen las ik in het Financieel Dagblad over de nieuwe klimaatmaatregel, waarbij bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten bijhouden hoe werknemers op het werk komen. Conclusie is dat dit  extra papierwerk tot gevolg heeft, maar leidt dit ook tot een extra stimulans om binnen een straal van 15 kilometer woon-werkverkeer de werknemer op de fiets te krijgen?

Doel van deze nieuwe klimaatmaatregel is om te meten hoeveel CO2-uitstoot werknemers veroorzaken bij reizen voor en naar het werk. Om de 60% minder broeikasgassen in 2030 te halen is iedere bijdrage aan CO2-uitstoot vermindering welkom. Daarnaast is het woon-werkverkeer en het zakelijk reizen voor de baas verantwoordelijk voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. In 2019, vóór de toename van thuiswerken door corona, stootte de mobiliteitssector nog 35 miljoen ton CO2 uit. Dit was maar liefst 20% van de totale uitstoot dat jaar.

Het nieuwe kabinet wil met deze nieuwe maatregel de emissies in kaart brengen en normeren om klimaatdoelen te halen. Vanaf 2026 zal er een norm voor CO2-uitstoot opgelegd worden voor zakelijk reizen.

Het bedrijfsleven zal gedwongen worden na te denken over beleid hieromtrent. De kans is groot dat fietsen naar het werk op korte afstanden gestimuleerd zal worden vanuit de werkgever.

op de fiets naar je werk
elektrische steps
Meer informatie?

Blog

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

In de afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder fietsers veel minder hard gedaald dan het aantal doden onder automobilisten. Het aantal doden onder automobilisten daalde met zestig procent, het aantal overleden fietsers met slechts elf procent.

De elektrische step in Nederland

De elektrische step in Nederland

Tijdens de vakantie in het buitenland zijn veel Nederlanders ze al tegen gekomen: de elektrische step. E-steps zijn in veel steden heel populair en je ziet ze in hoog tempo over de fietspaden rijden. Je kan ze ook makkelijk huren om de stad te verkennen.