Home » Situaties » iVRI koppeling bevordert doorstroom

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie, waardoor de verkeerdoorstroming wordt bevorderd. Het grote voordeel is dat automobilisten energiezuiniger rijden omdat zij minder hoeven te remmen en te accelereren. iVRI kan ook het zware vrachtverkeer prioriteit geven boven andere soorten verkeer. Dit komt zowel de verkeersdoorstroming als de duurzaamheid ten goede door de vermindering van extra CO2 uitstoot bij het wachten en het weer optrekken voor een stoplicht. Dit bevordert het gebruik van de auto op een energiezuinige manier, maar heeft weinig zin wanneer de overheid het gebruik van de auto in de binnensteden juist wil ontmoedigen.

iVRI kan ook ingezet worden voor de doorstroom van voertuigen op fietspaden waardoor lange wachtrijen voor stoplichten op fietspaden verleden tijd zijn. Het effect hiervan is vooral doordeweeks groot wanneer er veel fietsend woon-werkverkeer is. Deze hoeveelheid fietsers zal toenemen wanneer gemeenten woon-werkverkeer met de fiets meer gaan stimuleren. Door het inzetten van iVRI op de juiste locaties, betekent dit geen opstoppingen, maar juist een betere doorstroom op de fietspaden. Dit is veiliger voor fietsers, voorkomt ergernis door lange wachttijden voor fietsstoplichten en de fietser komt sneller aan op zijn bestemming. De verbeterde doorstroom op de fietspaden gaat in bepaalde situaties wel ten koste van de doorstroom van autoverkeer. Bijkomend voordeel is dat voor de automobilist de drempel om voor de fiets te kiezen steeds lager wordt: hij ziet fietsers in sneltempo voorbij komen, terwijl zijn wachttijd voor stoplichten steeds langer wordt.

Cycledata is aan de slag gegaan om dit mogelijk te maken. Sinds kort is in Utrecht een pilot Fiets Peloton Herkenning/intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) gestart. De pilot heeft als doel om op basis van de hoeveelheid voertuigen op het fietspad het fietsverkeerslicht aan te sturen om zo de doorstroom op het fietspad te bevorderen en effectief te laten verlopen.

Meer informatie?
Werkelijke data noodzakelijk
Te smalle fietspaden
Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Werkelijke data noodzakelijk

Gemeenten en provincies zien de fiets als een oplossing voor zowel de groeiende problemen op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat.

Te smalle fietspaden

Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen.

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.

Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.