De Porta Cycle Data Radar

Mobiel met de voordelen van de High Quality Cycle Data Radar

Om het werkelijke dagelijks gebruik van de fietspaden goed in kaart te brengen, hebben gemeenten en provincies behoefte aan nauwkeurige fietsdata en het liefst van meerdere locaties. Op diverse meetlocaties wordt gekozen voor de installatie van een permanent fietstelmeetsysteem. Daarnaast maakt men gebruik van veldwerkers die voor een korte periode handmatige fietstellingen verrichten om zo toch enige fietsdata op andere locaties te genereren.

Naast de behoefte aan inzicht in fietsdata van meerdere locaties, kan bijvoorbeeld een wegomlegging en welk gevolg dit heeft voor de drukte op het fietspad een reden voor een kortstondige meting zijn.  Of gemeenten willen kortstondige fietstellingen laten verrichten om gegenereerde fietsdata over meerdere locaties te combineren met beschikbare floating data.

Ter vervanging van de handmatige tellingen kan de Porta Cycle Data Radar eenvoudig ingezet worden op iedere gewenste locatie voor een korte periode. Dit mobiele fietstel-meetsysteem is voorzien van de High Quality Cycle Data Radar waarmee 24/7 het aantal voertuigen op het fietspad, de fietsrichting, snelheden en tijdstippen gemeten kan worden met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, zelfs tijdens de spitsuren.