Home » Blog » Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

11 december 2021

In de afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder fietsers veel minder hard gedaald dan het aantal doden onder automobilisten. Het aantal doden onder automobilisten daalde met zestig procent, het aantal overleden fietsers met slechts elf procent. Het aantal verkeersdoden onder fietsers daalde in alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 70-plussers. In die bevolkingsgroep steeg volgens het CBS het aantal verkeersdoden in deze periode met maar liefst 68 procent. Wel nam in deze periode het aantal 70-plussers flink toe, blijven zij steeds langer mobiel en kende deze periode de introductie van de e-bike. Een tegengestelde ontwikkeling is te zien in Oslo en Helsinki waar, dankzij maatregelen als autovrije stadscentra, een lagere maximum snelheid en strengere verkeersregels, sinds 2019 geen voetgangers en fietsers omgekomen zijn bij verkeersongevallen.

Of dit in Nederland ook mogelijk zou zijn, is maar de vraag. In Nederland fietsen veel meer mensen dan in Oslo en Helsinki. Hier fietst jong en oud en vooral ouderen zijn kwetsbaar wanneer zij vallen en verkeerd terecht komen. Dit hoeft trouwens niet altijd door een verkeersongeval te zijn. Ook zijn er in Nederland nog nauwelijks geheel autovrije binnensteden, hoewel het in de meeste steden wel die kant opgaat. Inmiddels zijn ook in Nederland de wijken en wegen rondom stadspleinen steeds vaker autovrij. Omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste ongevallen met dodelijke afloop gebeuren als auto’s harder dan dertig kilometer per uur rijden, zijn er ook steeds meer gebieden waar niet harder dan dertig kilometer per uur gereden mag worden.

Inmiddels hebben vrijwel alle steden een beleidsplan om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten. Bredere stoepen en fietspaden krijgen steeds vaker prioriteit. Voor de meeste steden is dit een flinke uitdaging omdat er in oude binnensteden weinig ruimte is en omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van fietspaden. Niet alleen de hoeveelheden fietsen stellen nieuwe eisen aan fietspaden, maar vooral ook de verschillende soorten voertuigen, van bakfietsen tot e-bikes, die gebruik maken van de fietspaden.

electrische scooter
elektrische steps
Meer informatie?

Blog

DE E-BIKE GROTE INVLOED OP FIETSBRANCHE

DE E-BIKE GROTE INVLOED OP FIETSBRANCHE

De verkopen van E-bikes stijgen sterk. Niet alleen aan 65-plussers, maar ook aan jongere mensen. Met de E-bike kunnen langere afstanden afgelegd worden en daarom biedt de E-bike mogelijkheden om meer mensen op de fiets te krijgen.

BEHOEFTE AAN KORTSTONDIGE FIETSTELLINGEN

BEHOEFTE AAN KORTSTONDIGE FIETSTELLINGEN

Met de Signum kunnen korte fietstellingen met een hoge nauwkeurigheid eenvoudig en relatief goedkoop uitgevoerd worden. 24/7 telt het systeem het aantal voertuigen op een fietspad met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.