Home » Blog » Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke binnensteden.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke binnensteden.

16 maart 2021

Steden blijven groeien en daardoor wordt het steeds drukker in de binnensteden. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en andere steden kampen met ruimtegebrek in het centrum. Omdat zij weinig ruimte innemen worden fietsen gezien als de oplossing voor het gebrek aan ruimte en inmiddels zijn er al meer fietsers en voetgangers dan automobilisten in deze binnensteden. Maar ondanks dat het de goede kant op gaat met het  aantal fietsers, is het ruimtegebrek nog niet opgelost en daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor het fietsen nog verder te stimuleren. Zij kijken daarbij naar een nieuwe verdeling van de ruimte in de binnensteden, waarbij fietsers en voetgangers prioriteit krijgen en tegelijkertijd een veilige infrastructuur wordt nagestreefd. Door het aanleggen van aantrekkelijke en veilige fietsroutes en het faciliteren van gemakkelijk fietsparkeren, stimuleren gemeenten het gebruik van de fiets boven de auto.

Amsterdam is al jaren een fietsstad en Amsterdammers bezitten gezamenlijk meer dan een miljoen fietsen. Beleidsmatig geeft de gemeente Amsterdam de prioriteit aan fietsers en voetgangers op drukke plekken waar geen ruimte is voor én fietsers én voetgangers én auto’s. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden wordt altijd onderzocht hoe de fiets bijdraagt aan een leefbare en bereikbare stad. Naast de doelstellingen comfortabel doorfietsen en gemakkelijk fietsparkeren, zet de gemeente Amsterdam in op maatregelen die het fietsen en fietsgedrag verbeteren. Eén van de maatregelen die het gemeentebestuur van Amsterdam uitprobeert is het verkorten van de wachttijden voor het stoplicht waardoor de enorme hoeveelheid fietsers sneller kan doorstromen.

Ten behoeve van een optimale infrastructuur kan Cycledata bijdragen door het leveren van werkelijke nauwkeurige fietsdata. Gemeenten kunnen zo goed onderbouwde beleidsmatige keuzes maken met betrekking tot een veilig fietsennetwerk. Daarnaast kan middels de i-Signum een koppeling met de iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) voor fietsers gemaakt worden om de doorstroom van fietsen te bevorderen.

Blog

MEER MEDEWERKERS OP DE FIETS

MEER MEDEWERKERS OP DE FIETS

De overheid wil het fietsen stimuleren, vooral om de bereikbaarheid te verbeteren en vanwege de klimaatvoordelen. Individuele medewerkers begrijpen dat, maar vinden vooral de persoonlijke voordelen zoals gezondheid, minder kosten en een betrouwbare reistijd belangrijker. Overheid en medewerkers hebben hetzelfde doel, maar hun argumenten verschillen in details. Een kwestie van betere communicatie of is er meer nodig?

OVERHEIDSINITIATIEF TOUR DE FORCE

OVERHEIDSINITIATIEF TOUR DE FORCE

De fiets heeft in de komende jaren prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid in Nederland. Met het overheidsinitiatief Tour de Force bekijken overheden, belangenorganisaties en bedrijven wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijker te maken en hoe hier slimme oplossingen voor gevonden kunnen worden.