Home » Fietsteller

De Fietsteller

De Signum heet voor de fietspadgebruiker De Fietsteller

Toen wij de eerste Signums installeerden in Rotterdam, stopten voertuigen op het fietspad en vroegen wat het was. Men vreesde dat de Signum een camera was die, net als een flitspaal, in de gaten houdt welke snelheden gereden worden en overtredingen registreert. Zij hadden natuurlijk geen zin in een bekeuring. Waarschijnlijk niet helemaal toevallig was de eerste vragensteller een heel hard rijdende scooter. Ook daarna mailden of belden fietspadgebruikers ons regelmatig over de Signum. Voor de fietspadgebruiker heeft de naam Signum geen enkele betekenis.

Om fietspadgebruikers duidelijk te maken wat de Signum is, hebben wij de naam Fietsteller geïntroduceerd. De naam Fietsteller geeft meteen weer wat het apparaat doet en wordt als erg vriendelijk ervaren.

Inmiddels hebben wij bij iedere geïnstalleerde Signum een Fietsteller-bord aan de mast gehangen. Bovendien is de behuizing van de Signum voorzien van een Fietsteller sticker met een QR code. Deze code brengt de weggebruiker na het scannen naar de website Fietsteller.com. Hier staat duidelijk beschreven dat de Signum geen beeldmateriaal verzamelt, maar alleen gegevens als hoeveel voertuigen met welke snelheid op welk tijdstip in welke richting rijden meet en waarom dit gedaan wordt.

 

 

Op de Fietsteller-borden hebben wij ruimte vrij gelaten voor een sticker van de gemeente waar de Signums geplaatst worden. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: wij als Cycledata vertellen dat er een Fietsteller hangt en door de informatie op de sticker verwijst de gemeente naar het plaatselijke fietsbeleid. Ook hebben wij een Facebookpagina ‘Fietsteller’ aangemaakt waar wij informatie geven over de Fietsteller. Op deze pagina attenderen wij ook op het fietsbeleid van de gemeente.

Meer informatie?
Werkelijke data noodzakelijk
Te smalle fietspaden
Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Werkelijke data noodzakelijk

Gemeenten en provincies zien de fiets als een oplossing voor zowel de groeiende problemen op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat.

Te smalle fietspaden

Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen.

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.

Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.