Home » Blog » Fietsen een positief effect op de lokale economie

Fietsen een positief effect op de lokale economie

1 maart 2021

Regelmatig wordt het in één adem genoemd: fietsen biedt een oplossing voor een positief effect op de luchtkwaliteit, de files, de ruimteproblemen in binnensteden, de leefbaarheid, de duurzaamheid en fietsen draagt ook nog eens bij aan de economie. Deze bijdrage aan de economie wordt meestal verklaard uit het positieve maatschappelijke effect van fietsen: fietsers zijn gezonder, productiever en elke fietskilometer die een autokilometer vervangt is beter voor het milieu, lucht en geluidskwaliteit.

In de jaren 2010 tot en met 2015 investeerde de gemeente Utrecht jaarlijks gemiddeld 15,5 miljoen euro in de fietsinfrastructuur. De gemeente had de ambitie om van Utrecht de wereldfietsstad te maken. Een ambitieus actieplan ‘Utrecht fietst’ werd ontwikkeld om het fietsen te stimuleren. Tegelijkertijd had de gemeente zichzelf de opdracht gesteld om de fiets-baten versus de fiets-investeringen zichtbaar te maken: het Bruto Utrecht Fietsproduct (BUF). Het BUF was de eerste analyse, uitgevoerd door het economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio, die inzicht verschafte in wat fietsen de stad Utrecht opleverde aan maatschappelijke en dus economische effecten.

Gebleken is dat fietsen de lokale economie aantoonbaar versterkt door:

  • de gezondheidswinst van fietsen binnen de gezondheidszorg;
  • de goedkopere verkeersinfrastructuur voor fietsen dan voor auto’s;
  • grotere populariteit van voetgangers- en fietsvriendelijke buurten;
  • hogere bestedingen van fietsers en voetgangers bij lokale winkels;
  • lagere afwezigheid op het werk: fietsers vallen minder uit door ziekte dan autorijdende collega’s;
  • meer werkgelegenheid: de werkgelegenheid in de fietsindustrie is een factor drie hoger dan in auto industrie.

Voor Utrecht was de conclusie duidelijk: anno 2021 zet de gemeente het actieplan door om van Utrecht een wereldfietsstad te maken. Utrecht blijft investeren in comfortabele en snelle fietsroutes, vaker groen bij verkeerslichten, goed bereikbare en voldoende parkeerstallingen en slimme, innovatieve oplossingen voor de fietsers in de stad.

CycleData voert op dit moment in samenwerking met de gemeente Utrecht een pilot iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) in Utrecht uit, waarbij de i-Signum gekoppeld wordt aan iVRI met als doel een betere doorstroming van de fietsers.

Blog

DE E-BIKE GROTE INVLOED OP FIETSBRANCHE

DE E-BIKE GROTE INVLOED OP FIETSBRANCHE

De verkopen van E-bikes stijgen sterk. Niet alleen aan 65-plussers, maar ook aan jongere mensen. Met de E-bike kunnen langere afstanden afgelegd worden en daarom biedt de E-bike mogelijkheden om meer mensen op de fiets te krijgen.

BEHOEFTE AAN KORTSTONDIGE FIETSTELLINGEN

BEHOEFTE AAN KORTSTONDIGE FIETSTELLINGEN

Met de Signum kunnen korte fietstellingen met een hoge nauwkeurigheid eenvoudig en relatief goedkoop uitgevoerd worden. 24/7 telt het systeem het aantal voertuigen op een fietspad met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.