Home » Blog » Fiets wint het van de auto

Fiets wint het van de auto

26 januari 2022

 

Door het verbeteren van de fietsroutes, blijken steeds meer mensen voor korte afstanden voor de fiets te kiezen. Rijkswaterstaat heeft de effecten van de nieuw aangelegde fietsroutes onderzocht en een van de uitkomsten was dat twee tot vijf procent van de fietsers op deze fietsroutes aangeeft dat ze voor de verbetering de auto namen.

Nieuwe snelfietsroutes blijken gemiddeld circa vijftig automobilisten te verleiden om in de spits de overstap naar de fiets te maken. Op de middellange afstaand wordt de combinatie snelfietsroute en e-bike steeds vaker gezien als een goed alternatief voor de auto. Voor de lange afstand is de auto nog favoriet, maar een combinatie van de fiets met goede stallingsvoorzieningen bij openbaarvervoer-knooppunten zou een goed alternatief voor autogebruik kunnen zijn.

Verbeterde fietsroutes leiden tot een verandering in de keuze van vervoersmiddel. Vaker de fiets nemen in plaats van de auto betekent een flinke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zorgen de verbeterde fietsroutes ervoor dat de huidige fietsers meer tevreden zijn en blijven kiezen voor de fiets. Ook op het gebied van de gezondheid is het belangrijk dat mensen vaker voor de fiets kiezen. Mensen die regelmatig fietsen zijn gemiddeld 1,3 dagen per jaar minder ziek dan niet-fietsers en relatief fitter, waardoor ze een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Wanneer de kosten en baten van fietsen worden uitgedrukt in euro’s per kilometer, blijkt dat fietsen een gezondheidsvoordeel oplevert ter waarde van €0,39 per kilometer.

De fiets scoort ook goed bij de vergelijking van de maatschappelijke effecten van een kilometer reizen door de stad. Vergeleken met de kosten per kilometer reizen per auto of per bus is dat namelijk € 0,68 per kilometer aan maatschappelijke baten. Diezelfde kilometer kost met de auto € 0,37 aan maatschappelijk effect en ook de bus levert een negatief maatschappelijk effect op en kost € 0,29 per kilometer. Er valt met fietsen nog veel voordeel te behalen.

fiets wint het van de auto
elektrische steps
Meer informatie?

Blog

Fiets wint het van de auto

Fiets wint het van de auto

Door het verbeteren van de fietsroutes, blijken steeds meer mensen voor korte afstanden voor de fiets te kiezen. Rijkswaterstaat heeft de effecten van de nieuw aangelegde fietsroutes onderzocht en ….

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

In de afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder fietsers veel minder hard gedaald dan het aantal doden onder automobilisten. Het aantal doden onder automobilisten daalde met zestig procent, het aantal overleden fietsers met slechts elf procent.