Home » Blog » Effecten van het vaker pakken van de fiets

Effecten van het vaker pakken van de fiets

23 juli 2021

Meer bewegen is gezond en fietsen is beter voor het milieu dan de auto. Eigenlijk weten we dat allemaal wel. Maar nu zijn er ook cijfers bekend die de enorme verschillen in de gevolgen van de keuze fiets of auto weergeven.

Effecten voor de gezondheid
De gezondheidsraad in Nederland adviseert wekelijks 150 minuten aan matige inspanning te doen. Mensen die vrijwel altijd de fiets pakken, bewegen in 80% van de gevallen meer dan deze 150 minuten. Autogebruikers halen hooguit 7%.

Regelmatig fietsen verhoogt de conditie en is vergelijkbaar met 1 à 2 keer per week fitness. Ook blijkt fietsen niet alleen fysiek gezond, maar heeft het ook een positief effect op de mentale gezondheid. Mensen die fietsend naar het werk gaan zijn vaker tevreden, ontspannen, minder gestrest en voelen zich vrijer dan mensen die met de auto naar het werk gaan. Onderzoek toont aan dat wanneer je voor 12% van de korte ritten de fiets pakt in plaats van de auto, het voordeel voor je gezondheid al groter is dan het risico dat je loopt door de inademing van luchtverontreinigende stoffen. Gemiddeld leven mensen 3 tot 14 maanden langer wanneer ze dagelijks bewegen. Door het inademen van vervuilde lucht leef je juist 1 tot 40 dagen korter.

Effecten voor het milieu
Meer fietsen bespaart broeikasgassen en zorgt voor een schonere lucht. Door te fietsen veroorzaak je immers geen uitstoot van CO2, NOx en fijnstof (PM10). Wanneer je de fiets pakt in plaats van de auto, bespaart dat per kilometer al snel 138 g Co2, 0,13 g NOx en 4 mg fijnstof.

Nederlanders maken per jaar 3,6 miljard autoritten korter dan 7,5 kilometer. Als deze allemaal vervangen worden door ritten met de fiets, bespaart dit 1,8 Mton CO2, 1,8 kton NOx en 0,05 kton fijnstof per jaar. Pak je de e-bike dan kan je de definitie van korte afstand verlengen van 7,5 kilometer naar 15 kilometer. Autoritten korter dan 15 kilometer komen maar liefst 4,9 miljard keer per jaar voor. Wanneer die allemaal vervangen worden door de e-bike of fiets, dan bespaart dit 3,8 Mton CO2, 3,7kton NOx en 0,11 kton fijnstof per jaar.

Dat zijn flinke hoeveelheden vervuiling die we met z’n allen makkelijk kunnen besparen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen om voor korte ritten de fiets te pakken!

(Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)

Meer informatie?

Blog

MEER MEDEWERKERS OP DE FIETS

MEER MEDEWERKERS OP DE FIETS

De overheid wil het fietsen stimuleren, vooral om de bereikbaarheid te verbeteren en vanwege de klimaatvoordelen. Individuele medewerkers begrijpen dat, maar vinden vooral de persoonlijke voordelen zoals gezondheid, minder kosten en een betrouwbare reistijd belangrijker. Overheid en medewerkers hebben hetzelfde doel, maar hun argumenten verschillen in details. Een kwestie van betere communicatie of is er meer nodig?

OVERHEIDSINITIATIEF TOUR DE FORCE

OVERHEIDSINITIATIEF TOUR DE FORCE

De fiets heeft in de komende jaren prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid in Nederland. Met het overheidsinitiatief Tour de Force bekijken overheden, belangenorganisaties en bedrijven wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijker te maken en hoe hier slimme oplossingen voor gevonden kunnen worden.