Disclaimer

Disclaimer
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Cycle Data B.V. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cycle Data B.V.

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van Cycle Data B.V. zonder schriftelijke toestemming van Cycle Data B.V. voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Ondanks onze zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Cycle Data B.V. heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Cycle Data B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de websites van CycleData B.V. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de websites van CycleData B.V.

Hoofdkantoor Cycledata NL

Cycle Data B.V.
Randstad 20-25
1314 BB Almere
Nederland

Proud member of

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.