Home » Blog » Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

8 april 2022

 

Iedereen die weleens fietst weet het: de drukte op fietspaden neemt explosief toe. De oorzaak is niet alleen het steeds grotere aantal fietsen, maar vooral de toenemende diversiteit aan voertuigen. Stadsfietsen, racefietsen, kinderfietsen, scooters, e-bikes, bakfietsen, scootmobiels, ze maken allemaal gebruik van hetzelfde fietspad. Hoe veilig zijn de fietspaden en dan vooral tijdens de piekmomenten?

Breedtelabel

In het voorjaar van 2021 heeft CROW-fietsberaad het initiatief genomen om een breedtelabel voor fietspaden te introduceren. De labels zijn onderverdeeld van A naar E: label A geeft aan dat de kans op gevaarlijke situaties en/of discomfort zeer klein is. Label E geeft weer dat deze kans zeer groot is.

De veiligheid van een fietspad wordt berekend door de gebruiksintensiteit af te zetten tegen de breedte van het fietspad. Op basis van deze berekening kan een fietspad een label krijgen dat aangeeft hoe veilig dit fietspad is. De ontwikkeling van het breedtelabel is gebaseerd op uitgebreid vooronderzoek naar de breedte van fietspaden en de waardering door fietsers.

Hoe bepaal je welk label?

Op een maatgevend moment, een piekuur, wordt de gebruiksintensiteit van het fietspad gemeten. Eenvoudig gezegd wordt er gekeken hoeveel voertuigen passeren en in welke richting ze fietsen. Daarnaast wordt gekeken hoeveel procent hiervan naast elkaar rijdende fietsers zijn, of brede fietsen zijn zoals bakfietsen en scootmobiels, of brom- en snorfietsers zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden afgezet tegen de breedte van het fietspad. Uiteindelijk worden ook andere zaken die van invloed zijn op de veiligheid van een fietspad in de berekening meegenomen zoals de berm en de hoogte van de trottoirband.

Cycledata is erg blij met deze ontwikkeling en werkt hier dan ook graag aan mee. Het bieden van veilige fietspaden is van groot belang wanneer men mensen wil motiveren vaker de fiets te pakken. Door de betrouwbare en nauwkeurige dataverzameling van Cycledata, ook tijdens de spitsuren, kan de verzamelde data in de drukste uren eenvoudig worden gecombineerd met de fysieke gegevens van het fietspad. Op deze manier kan het fietspad een label toegekend krijgen dat de veiligheid van het fietspad tot uitdrukking brengt.

Samen met het CROW voorziet Cycledata de wegbeheerder van de juiste data om de berekening effectief te kunnen maken.

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 14 april in Utrecht zal Rob Koster van Cycledata tijdens het onderwerp ‘fietsdata’, het thema ‘Breedtelabel veiligheid fietsdata’ presenteren en toelichten.

 

 

breedte fietspaden
breedte label
Meer informatie?

Blog

Fietsen stimuleren leuk maken

Fietsen stimuleren leuk maken

Loopt onze privacybescherming gevaar?Gemeenten en andere overheden doen er alles aan om de privacygegevens van inwoners te beschermen en alles wat zij doen dient AVG-proof te zijn.

Loopt onze privacybescherming gevaar?

Loopt onze privacybescherming gevaar?

Loopt onze privacybescherming gevaar?Gemeenten en andere overheden doen er alles aan om de privacygegevens van inwoners te beschermen en alles wat zij doen dient AVG-proof te zijn.