Home » Blog » De E-bike grote invloed op fietsbranche

Behoefte aan kortstondige fietstellingen

23 november 2020
 

De fiets staat in het middelpunt van de belangstelling. Door de toenemende drukte in binnensteden en op toegangswegen, gecombineerd met nieuwe fietsvormen als de e-bike en de speed pedelec, nemen mensen steeds vaker de fiets. De steeds drukkere fietspaden vereisen een eigen verkeersmanagement en een uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om hun beleid nauwkeurig af te stemmen op het werkelijke dagelijks gebruik van de fietspaden, hebben gemeenten en provincies behoefte aan nauwkeurige werkelijke fietsdata en het liefst van meerdere locaties. Op diverse meetlocaties is een permanent fietstelmeetsysteem geïnstalleerd. Daarnaast maken overheden gebruik van veldwerkers die voor een korte periode van enkele uren handmatige fietstellingen verrichten om zo toch enige fietsdata op andere locaties te genereren.

De vraag naar zulke tijdelijke locatiemetingen groeit. Naast de behoefte aan inzicht in fietsdata van meerdere locaties, kan bijvoorbeeld een wegomlegging en welk gevolg dit heeft voor de drukte op het fietspad een reden voor een kortstondige meting zijn.  Of gemeenten willen kortstondige fietstellingen laten verrichten om gegenereerde fietsdata over meerdere locaties te combineren met beschikbare floating data.

De Signum is een semi-permanente oplossing en kan eenvoudig ingezet worden op iedere gewenste locatie voor een korte periode. Op deze manier kan 24/7 werkelijke data verzameld worden t.a.v. het aantal voertuigen op het fietspad, de fietsrichting, snelheden en tijdstippen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, zelfs tijdens de spitsuren.

Meer informatie?

Blog

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

Nog teveel verkeersdoden onder fietsers

In de afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder fietsers veel minder hard gedaald dan het aantal doden onder automobilisten. Het aantal doden onder automobilisten daalde met zestig procent, het aantal overleden fietsers met slechts elf procent.

De elektrische step in Nederland

De elektrische step in Nederland

Tijdens de vakantie in het buitenland zijn veel Nederlanders ze al tegen gekomen: de elektrische step. E-steps zijn in veel steden heel populair en je ziet ze in hoog tempo over de fietspaden rijden. Je kan ze ook makkelijk huren om de stad te verkennen.