Wie wij zijn

De High Quality Cycle Data Radar is een product dat door Cycle Data B.V. is ontwikkelt in samenwerking met internationaal opererende radar specialisten. Wij houden de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. Behoeften die wij constateren vertalen wij in kwalitatieve producten en diensten die bijdragen aan een optimaal antwoord op een vraag uit de markt. Betrouwbaarheid, klantgerichtheid en duurzaamheid zijn voor ons kernbegrippen en altijd terug te vinden in onze werkwijze.

De High Quality Cycle Data Radar is een contactloos fietstel meetsysteem met een nauwkeurigheid van maar liefst meer dan 95%. Ook in de spitsuren haalt de High Quality Cycle Data Radar deze hoge nauwkeurigheid. De kosten van de High Quality Cycle Data Radar zijn relatief laag.

Hoofdkantoor Cycle Data NL te Almere

Onze visie

Twee belangrijke ontwikkelingen maken dat Cycle Data B.V. verwacht dat de fiets op de langere termijn een grotere rol gaat spelen en van imago zal veranderen:

  • Grondstoffen worden steeds schaarser en de kwaliteit van natuur en milieu holt achteruit. In Europa zijn met name landen die zelf geen grondstoffen bezitten en dus afhankelijk zijn van onzekere import, gericht op de transformatie van een lineaire economie naar een rendabele circulaire economie. De verwachting is dat dit oplossingen biedt voor zowel de schaarste van grondstoffen, als de noodzaak tot meer duurzaamheid.
  • Door de groeiende verstedelijking, zowel in Nederland als wereldwijd, en de toename van de verkeersdrukte staat de bereikbaarheid in brede zin onder druk. Doordat steden groeien wordt mobiliteit een ruimtelijk probleem.

De fiets kan zowel voor de natuur, het milieu en het klimaat een oplossing bieden en tegelijkertijd ook voor het ruimtelijke probleem binnen steden. Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en maakt een stad groener.