Klik hier voor onze iVRI toepassing

Wij meten de werkelijkheid

Cycledata voorziet u met de Signum van kwalitatieve werkelijke data van voertuigen op fietspaden. Wij doen dit met een nauwkeurigheid van meer dan 90%, ook in de spitsuren en zonder enige toepassing van algoritmen. U krijgt inzicht in hoeveel voertuigen in welke richting, met welke snelheid en op welk tijdstip op het fietspad rijden.

Deze video visualiseert de werking van de Signum. De Signum maakt geen video-opnames!

Werkelijke data noodzakelijk
Te smalle fietspaden
Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Werkelijke data noodzakelijk

Gemeenten en provincies zien de fiets als een oplossing voor zowel de groeiende problemen op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat.

Te smalle fietspaden

Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen.

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.

Langere afstanden met E-bike
iVRI koppeling bevordert doorstroom

Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. 

iVRI koppeling bevordert doorstroom

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) stemmen verkeerslichten af op de verkeersituatie.


KLANTCASE: FIETSTELLERS GEPLAATST IN HOEK VAN HOLLAND.

Wie door Hoek van Holland fietst, ziet sinds kort langs de fietspaden zogeheten fietstellers hangen.
Deze tellers meten allerlei fietsgegevens. Die gegevens moeten ervoor zorgen dat de fietspaden in de kustplaats veiliger worden.

FIETSTELLERS GEPLAATST IN HOEK VAN HOLLAND

BLOG

Fietsen stimuleren leuk maken

Fietsen stimuleren leuk maken

Loopt onze privacybescherming gevaar?Gemeenten en andere overheden doen er alles aan om de privacygegevens van inwoners te beschermen en alles wat zij doen dient AVG-proof te zijn.

Fiets wint het van de auto

Fiets wint het van de auto

Door het verbeteren van de fietsroutes, blijken steeds meer mensen voor korte afstanden voor de fiets te kiezen. Rijkswaterstaat heeft de effecten van de nieuw aangelegde fietsroutes onderzocht en ….

Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

In het voorjaar van 2021 heeft CROW-fietsberaad het initiatief genomen om een breedtelabel voor fietspaden te introduceren. De labels zijn onderverdeeld van A naar E: label A geeft aan dat de kans op gevaarlijke situaties en/of discomfort zeer klein is.

Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

Breedtelabel CROW biedt inzicht in de veiligheid van het fietspad

In het voorjaar van 2021 heeft CROW-fietsberaad het initiatief genomen om een breedtelabel voor fietspaden te introduceren. De labels zijn onderverdeeld van A naar E: label A geeft aan dat de kans op gevaarlijke situaties en/of discomfort zeer klein is.

Fiets wint het van de auto

Fiets wint het van de auto

Door het verbeteren van de fietsroutes, blijken steeds meer mensen voor korte afstanden voor de fiets te kiezen. Rijkswaterstaat heeft de effecten van de nieuw aangelegde fietsroutes onderzocht en ….

Loopt onze privacybescherming gevaar?

Loopt onze privacybescherming gevaar?

Loopt onze privacybescherming gevaar?Gemeenten en andere overheden doen er alles aan om de privacygegevens van inwoners te beschermen en alles wat zij doen dient AVG-proof te zijn.

Hoge brandstofprijzen laatste zetje tot aanschaf e-bike

Hoge brandstofprijzen laatste zetje tot aanschaf e-bike

De brandstofprijzen gingen al flink omhoog, maar sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn ze helemaal door het dak geschoten. De prijzen aan de pomp zijn torenhoog waardoor mensen gaan nadenken over een alternatief voor de auto.